Operační program Zaměstnanost

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání pro všechny zaměstnance firmy HEJDUK SPORT, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012770, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.
Publikováno: 20. 9. 2020 2:00

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců. Účastníci se budou vzdělávat v oblasti manažerských, komunikačních, ekonomických, právních, účetních a obecných IT aktivit. Rozvoj kompetencí zaměstnanců přinese zvýšení jejich odborností a následné rozšíření odpovědností za vykonávané činnosti a zlepšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu. Vzdělávání se zúčastní zaměstnanci partnerské spol. Tomáš Hejduk.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Předpokládané výsledky:

Celkem se vzdělávání zúčastní 26 účastníků, kteří budou splňovat bagatelní podporu 40 hodin, z toho 6 zaměstnanců bude ve věkové skupině 55+.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.
ask expert
Zeptejte se experta na hokej
Jsme online Po–Pá: 08:00 – 16:00
Václav Novák
Produktový specialista
Hradec Králové
Kontakt na pobočku
Chrudim
Kontakt na pobočku
Kontaktujte nás